โœณ Kalau begitu kamu katakan padaku .

โŒ Dari Mana Kita Sekarang Ke Kota Linjiang . ๐Ÿ„บ Pintu Gelangsar Koridor Dibuka Luas Dan Suis Lampu Dibuka . โฌ† Semasa Pemain Mengucapkan Tahniah Kepada Mereka . ๐Ÿ›€ Rasa Bersalahnya Dirangsang Kerana Dia Mengorbankan Adiknya .